Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme vijećnik Branko Pleša postavio je jedno pitanje.

-Hoće li se komposteri za biootpad dijeliti? Nešto je krenulo ali je stalo, pa bi bilo dobro da se to podijeli ljudima – kazao je vijećnik.

Direktor Komunalija  Ivan Beljan dao je obrazloženje.

-Prvotno je od strane Fonda bilo u planu sufinanciranje kompostare i obećali su nam isporučiti kante za koristan otpad i kante za komunalni otpad i oni nikako da već dvije godine provedu taj natječaj. Trebalo je to biti sada u prvom dijelu godine, ali kanti još nema. O komposterima ništa ne pričaju.

Što se tiče druge kante za koristan otpad, 75 posto Čazme je pokriveno. U kolovozu su na redu Siščani i to neovisno o Fondu.

Ljudi su mogli birati između toga da li će odvoziti i biootpad prema Jokovači i plaćati skuplje ili će to odvajati u svoje vrtove i sl.

Bilo bi dobro kompostare podijeliti. Međutim, za to nam treba milijun kuna i to nismo predvidjeli u ovom trenutku. Trenutno nije mogućnost ni Grada ni nas da ih sufinanciramo ili kupimo u komadu. Ako će biti neke mogućnosti sufinanciranja od fondova mi ćemo biti spremni – kazao je.