Prilikom posjeta Krapinsko-zagorskoj županiji, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je u Krapini sa županom Željkom Kolarom i gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurevićem potpisao odluke o primopredaji predmeta državne imovine.

Na daljnje upravljanje i rješavanje, Krapinsko-zagorskoj županiji Ministarstvo je predalo 31 predmet, dok su Gradu Krapini predana četiri predmeta.

Ministar Bačić je kazao kako je prema Zakonu o upravljanju pokretninama i nekretninama u vlasništvu RH predviđena tzv. funkcionalna decentralizacija, ali i financijska decentralizacija, što znači da će se upravljanje imovinom prepustiti na razinu županija i gradova sjedišta županija za one predmete koje se odnose na nekretnine čija vrijednost ne prelazi milijun eura.

„Trenutno u našem Ministarstvu imamo oko 40 tisuća neriješenih predmeta. Vjerujemo da će se broj predmeta koji godišnje pristignu u Ministarstvo, a radi se o brojci od 10 tisuća, moći i riješiti u istoj godini”, rekao je Bačić.

Dodao je da su prepuštajući upravljanje imovinom županijama, prepustili i sredstva koja se uprihode tim upravljanjem, odnosno da se cjelokupni iznos sredstava koja se uprihode raspolaganjem državnom imovinom dijeli, tako da RH kao vlasniku te imovine pripada 60 posto sredstava, županiji 20 posto i 20 posto jedinici lokalne samouprave na čijem je području imovina.

Župan Kolar je rekao kako je Županija inicirala razgovor s Vladom zbog problema sporosti oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno rješavanja problema državne imovine.

„S obzirom na to da je ogroman pritisak bio na Ministarstvu i broju ljudi u Ministarstvu koji su radili na tome, jednostavno nije bilo za očekivati da takav veliki broj predmeta možete rješavati onom brzinom kojom gospodarstvo i projekti to od nas zahtijevaju. Drago mi je da se Vlada odlučila za izmjenu zakona i dio predmeta će preuzeti same županije”, istaknuo je Kolar.

Kolar o obnovi: Stvari su se ubrzale otkad je Bačić na čelu Ministarstva

Osvrnuo se i na izgradnju zamjenskih kuća i kazao kako će 22. ožujka biti četiri godine od potresa te naglasio da nitko ne može biti zadovoljan trenutnim stanjem obnove, no da su stvari promijenile i ubrzale otkad je Bačić na čelu Ministarstva.

Gradonačelnik Gregurović rekao je da u Zagorju nema velikih čestica, odnosno parcela, ali da je dovoljno da se zbog parcele od nekoliko kvadrata ne može riješiti neki projekt.

„Mi kao Grad preuzimamo predmete za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa od fizičkih ili pravnih osoba s područja grada. Mislim da će se taj proces, na takav način, značajno ubrzati, ali i da će se te nekretnine stavljati u funkciju”, istaknuo je Gregurović.

Ministar Bačić je na kraju naglasio kako je funkcionalna decentralizacija prva faza i tijekom prve dvije godine će se vidjeti kako funkcionira te će se potom krenuti u drugu fazu.