VRBOVEC – Jedanaestero polaznika Anita Fiket, Mirko Bartol, Ana Turk, Nevena Barišić, Jelena Kresaj, Hrvoje Lovrak, Nikolina Abramović, Stjepan Zdenko Brezarić, Kristina Hajak, Josipa Brezarić i Tomislav Blažinović pohađalo je i uspješno završilo seminar u okviru Ljetne škole EU fondova, koji je organizirala Razvojna agencija Grada Vrbovca, a voditelj seminara bio je Stjepan Krklec, ravnatelj Razvojne agencije.

Seminar je bio namijenjen prije svega predstavnicima udruga s područja grada Vrbovca, ali ostaloj zainteresiranoj javnosti. U okviru seminara razrađivane su konkretne projektne ideje s ciljem njihovog apliciranja na konkretne natječaje. Nastavne cjeline koje su obrađivane tijekom seminara su sljedeće: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, Pristup logičke matrice projekta, Priprema projektne aplikacije, Izrada proračuna projekta, Osnovne uspješne provedbe projekata, te vježbe i izrada seminarskog rada.

prigorski.hr