Pasivna vatrogasna dežurstva povezana s ljetnim temperaturama i žetvenom sezonom počela su s današnjim danom, 25. lipnja, na području koje pokriva Vatrogasna zajednica grada Koprivnice. Povećana opasnost od nastanka i širenja požara dolazi s ljetnim mjesecima pa se tako organiziraju dežurstva u dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja pred žetvenu sezonu ustrojavaju službe motrenja, ophodnji, izviđanja, obavješćivanja, čuvanja građevina, šumskih površina, žitnih polja te zaštićenih dijelova prirode, i to kako bi se pravovremeno reagiralo na potencijalnu opasnost od požara kad je u samom začetku, ali i kako bi se educiralo poljoprivrednike o protupožarnoj preventivi.

Tako će koprivnički dobrovoljni vatrogasci, prema potrebi i situaciji na terenu kojeg pokrivaju, obilaziti polja i područja s povećanom opasnosti od požara te na taj način doprinijeti boljoj protupožarnoj zaštiti grada Koprivnice.

Pozar Otvorenog Prostora Ilustracija Vzg Koprivnica 2

Zapovjednik VZG-a Koprivnica Željko Cvrtila izdao je zapovijed o početku pasivnog dežurstva od 25. lipnja u svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području grada. Zadatak DVD-ova je da naprave popis svojih članova za dežurstva po datumima gdje uz ime i prezime stoji kontakt osobe koja je dežurna i kojoj se mještani mogu javiti u slučaju potrebe. Tijekom dana dežurni vatrogasci vozilima obilaze polja gdje se obavlja žetva i ukazuju na eventualne nepravilnosti. Dežurstva će trajati ovisno o vremenskim prilikama i trajanju žetve u našem kraju.

Osobe koje upravljaju kombajnima, traktorima i strojevima za baliranje slame posebnu pozornost moraju obratiti na ispravnost tih strojeva, odnosno provjeriti da nema iskrenja, curenja ulja ili goriva jer zbog visokih temperatura može doći do samozapaljenja. Obavezno je na takvim strojevima imati protupožarne aparate za početno gašenje požara i to postavljene na vidljivim mjestima.

Vatrogasna zajednica grada Koprivnice poziva sve građane da budu posebno oprezni jer je u ljetnim mjesecima mogućnost požara izraženija nego u ostalim mjesecima. Svi oni koji zamijete požar moraju u najkraćem mogućem roku obavijestiti vatrogasce na broj telefona 193 ili 112 kako bi se što prije započelo s gašenjem te kako bi šteta od požara bila što manja.

Postupci Tijekom Trajanja Pozara Raslinja 724x1024 Spaljivanje Plakat Spaljivanje Plakat1