Zbor nogometnih sudaca nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije raspisao je tečaj za nogometne suce Ispit za nogometnog suca može polagati osoba koja u vrijeme prijavljivanja za ispit nije mlađa od 16 godina niti starija od 35 godina.

Ispit ne može polagati:

a) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo, kao i osoba protiv koje se vodi kazneni postupak,
b) osoba koja je diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora sportskog saveza,
c) osoba s tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca.

Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita.

Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti:

a) domovnicu (fotokopija)
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad
c) dokaz o igračkom stažu (za one koji koriste beneficirani staž)
d) potvrdu o nekažnjavanju koju daje ovlašteno tijelo
e) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Pozivamo sve zainteresirane kandidatkinje i kandidate da prijavu pošalju na e-mail: [email protected] do 01.03.2023., sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona (mobitela), e-mail adresa. – stoji u pozivu sudačke organizacije.

Točan termin početka održavanja tečaja za nogometne suce biti će objavljen na web stranici Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, te putem e-mail-a na adrese prijavljenih kandidata. Svu preteču dokumentaciju bit će potrebno dostaviti do početka tečaja.