Dovršeni su svi radovi na rekonstrukciji nasipa Sv. Martina na Muri s hrvatske strane te izgradnja nasipa Benice na slovenskoj strani, čime je projekt FRISCO 2.2. uspješno priveden kraju, izvijestile su u petak Hrvatske vode.

Ukupna vrijednost tog projekta je 2.995.195,19 eura, a u približno jednakim iznosima financirali su ga partneri Hrvatske vode te Direkcija Republike Slovenije za vode.

Projekt Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.2 – građevinske mjere na slijevu Mure (FRISCO 2.2) treći je u sklopu prioritetne osi 1 – Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim sljevovima, koji su prijavljeni i odobreni za sufinanciranje europskim novcem u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.

U sklopu tog programa nastoji se smanjiti opasnost od poplava u prekograničnim riječnim sljevovima Dragonje, Kupe, Sutle, Drave, Mure i Bregane pa su tako na projektu FRISCO 2.2 na području slijeva rijeke Mure nastavljene aktivnosti koje se provode kroz operativne programe kohezijske politike u Sloveniji i Hrvatskoj te suradnju dviju država, ističe se u priopćenju.

Cilj projekta FRISCO 2.2 jest prilagodba očekivanim klimatskim promjenama i njihovim izazovima, čime će se od poplava zaštititi ugroženo stanovništvo i okolni prostor te poboljšati životni uvjeti i zaštita okoliša.

Projekt znatno pridonosi ispunjenju ciljeva FRISCO projekta, smanjenju ljudskih žrtava i štete te štetnih utjecaja poplava na ljudsko zdravlje i okoliš.

Opasnost od poplava i ugroženost naselja Sv. Martina na Muri i Benice znatno su manje, čime je smanjena i potreba za aktivnom zaštitom od poplava u kojoj sudjeluju mnogi profesionalci i dobrovoljci.

Projektni partner Hrvatske vode pripremile su i provele rekonstrukciju nasipa u općini Sv. Martinu na Muri u Međimurskoj županiji.

Rekonstruirani nasip dug je 2000 metara te od stogodišnjih velikih voda štiti stanovništvo, obiteljske kuće, gospodarske zgrade i sportske terene na tom području. Poprečni profil nasipa trapeznog je oblika s obostranim pokosima nagiba 1:3 te s krunom širine četiri metra. Uz nasip je cijelom duljinom izgrađen šljunčani servisni put širine četiri metra.

Vodeći projektni partner Direkcija Republike Slovenije za vode pripremila je i provela izgradnju nasipa Benice, udaljenog 450 metara od naselja Benice u općini Lendavi te povezuje izgrađene nasipe rijeke Ledave i Mure. Od velikih voda stogodišnjega povratnog razdoblja nasip će štititi naselje Benicu te poljoprivredno zemljište i važnu infrastrukturu. Nasip je dug 882 metra, trapeznoga poprečnog profila s pokosima 1:3 te krunom širine četiri metra, a uz njega je cijelom duljinom izgrađen servisni put.

 

(Hina)