Na svijest pojedinih građana treba ukazivati i u blagdansko vrijeme.

Naime, smeće bačeno u Glogovnicu i oko mosta na cesti Ivanec Križevački – Čabraji zasigurno je čin koji ne smije postati svakodnevna pojava.

glogovnica smece -02 glogovnica smece -03 glogovnica smece -04 glogovnica smece -05