Započeli radovi na obnovi arkada križevačkog židovskog groblja

15. rujna 2018. Autor: prigorski.hr Križevci Započeli radovi na obnovi arkada križevačkog židovskog groblja


Na krajnjem sjeveru križevačkog Groblja nalaze se arkade koje zatvaraju groblje prema cesti za Svetu Helenu. Arkade, izvedena na dijelu groblja koji od kraja 19. stoljeća koristi židovska vjerska zajednica u Križevcima, izgrađene su 1910., prema projektima arhitekta Stjepana Podhorskoga. Podsjećamo da istovremeno isti arhitekt radi na obnovi crkve svetog Križa i na Hrvatskom domu u istom gradu.

Projekt arkada živahna je asimetrična kompozicija koja miješanjem klasičnih i neogotičkih likovnih motiva sugerira spontanu heterogenu izgradnju, uz objedinjavajući provodni motiv parapetnih zidića sa nizovima trbušastih balustrada. U arkadama u poluizdvojenim dijelovima, obiteljske su grobnice uglednih židovskih obitelji iz Križevaca.

Cijeli je objekt u građevinski lošem stanju, keramičko popločenje podova je oštećeno, djelomice razbijeno, fasade su improvizirano zaštićene ‘špric-žbukom’, a vidljivo je i probijanje kapilarne vlage. Nedostaje većina balustara na parapetnim ogradicama, te prijeti urušavanje pojedinih. Recentno je uređena obiteljska grobnica Hirschl – Großman, gdje je i obnovljena spomen ploča ukopanih u grobnici. No i ovaj je popravak izveden parcijalno, mada u konzultaciji s konzervatorskom službom, troškom obitelji, odnosno g. Vilima Hirschla.

Ipak, obzirom da je zadnji ukop izvršen 2004., ovo je jedna od rijetkih grobnica koju još obilazi obitelj.
Općina Križevci, odnosno tadašnji Kotarski narodni odbor, kupoprodajnim ugovorom od 1949., kupila je od Židovske općine (Izraelitička bogoštovna općina Križevci), nekretnine u gradu, te preuzela obvezu održavanja i uređivanja Židovskog groblja s arkadama. Čini se da se do sada ta briga svodila na minimum održavanja kako ne bi došlo do ozbiljnog urušavanja. Na ovih dana, podizanjem skele počinju radovi na obnovi vrijednog objekta arkada. Kao investitor, na službenoj objavi gradilišta istaknuti su Grad Križevci i Ministarstvo kulture RH, te smo poslali upit prema Gradu Križevcima, o opsegu radova i ostale podatke o radovima:

Koji je predviđeni opseg radova? Što će se točno raditi na arkadama križevačkog groblja?

Predviđen opseg radova na Židovskom groblju (arkadama) unutar Gradskog groblja Križevci obuhvaćen je projektnom dokumentacijom koja je izrađena 2017. godine putem Programa zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture RH na što je Grad Židovske arkade prijavio.
Obzirom da za arkade, za koju je prethodno utvrđen status kulturnog dobra, ne postoji nikakva dokumentacija postojećeg stanja, izrađen je Arhitektonski snimak postojećeg stanja koji predstavlja stručnu podlogu za daljnju izradu jedinstvenog glavnog projekta sanacije predmetne građevine. Projektna dokumentacija nadalje sadrži gl. projekt sanacije konstrukcije te konzervatorsko-restauratorski elaborat.
Predviđeni radovi obuhvaćaju prvenstveno sanaciju krovišta i krovnih nadozida, zatim konstruktivnu sanaciju zidova i stropnih ploča, sanaciju kapilarne vlage, odvodnje te uređenje okoliša (uređenje zelenih zemljanih površina u zoni zahvata i zapadnog zida).

Hoće li će radovi voditi ka rekonstrukciji izvedenog stanja sa nadomještanjem nedostajućih dijelova itd?

Da, radi se o rekonstrukciji postojećeg stanja. Sukladno projektnom zadatku arkade se zadržavaju u svom izvornom obliku i stanju te se sanacija izvodi uz zadržavanje postojećih elemenata. Oštećeni i “nedostajući” dijelovi se saniraju odnosno nadomještaju, primjerice dijelovi ograde iznad arkada, sve uz smjernice i nadzor nadležnog Konzervatorskog odjela.

Koja je dinamika predviđenih (i ev. provedenih prethodnih radova, istraživanje, projketiranje, statika itd.) radova? Što će biti izvedeno ove godine, nastavljaju li se radovi odmah sljedeće godine? Do koje faze su sredstva osigurana?

Dinamiku radova diktiraju logične cjeline troškovnika sukladno ostvarenim financijskim sredstvima. Ove 2018. godine Ministarstvo kulture odobrilo je 100.000,00 kuna za predmetno kulturno dobro te se shodno tome izvode radovi prve faze koja obuhvaća sanaciju krovišta i krovnih nadozida jedne centralne arkade (arkada br. 3).

Predviđen je nastavak radova, II. faza i sljedeće godine da, ukoliko Ministarstvo kulture odobri program (Grad je prijavio program i predao potrebnu dokumentaciju te prijavio cjelokupan potreban iznos za sanaciju arkada dakle gotovo 500.000,00 kn).

Koliko je sredstava ukupno potrebno za predviđene radove? Koliko je osigurano i iz kojih izvora?

a) TROŠKOVNIK SANACIJE KROVIŠTA = 200.000,00 kn
b) TROŠKOVNIK KOSTRUKTIVNE SANACIJE (temelji, zidovi, ploče) = 46.000,00 kn
c) TROŠKOVNIK SANACIJE – kapilarna vlaga = 190.000,00 kn
d) TROŠKOVNIK SANACIJE – odvodnja = 17.000,00 kn,
Dakle, ukupno 453.000,00 kuna, a do sada smo preko Ministarstva kulture osigurali 100.000,00 kuna.

zidovske arkade groblje02

zidovske arkade groblje03

zidovske arkade groblje04

Prigorski: Koji je predviđeni opseg radova? Što će se točno raditi na arkadama križevačkog groblja?

– Predviđen opseg radova na Židovskom groblju (arkadama) unutar Gradskog groblja Križevci obuhvaćen je projektnom dokumentacijom koja je izrađena 2017. godine putem Programa zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture RH na što je Grad Židovske arkade prijavio.

Obzirom da za arkade, za koju je prethodno utvrđen status kulturnog dobra, ne postoji nikakva dokumentacija postojećeg stanja, izrađen je Arhitektonski snimak postojećeg stanja koji predstavlja stručnu podlogu za daljnju izradu jedinstvenog glavnog projekta sanacije predmetne građevine. Projektna dokumentacija nadalje sadrži gl. projekt sanacije konstrukcije te konzervatorsko-restauratorski elaborat.

zidovske arkade groblje05

zidovske arkade groblje06

 

zidovske arkade groblje07

zidovske arkade groblje08

 

zidovske arkade groblje09

zidovske arkade groblje10 zidovske arkade groblje16 zidovske arkade groblje15 zidovske arkade groblje14 zidovske arkade groblje13 zidovske arkade groblje12 zidovske arkade groblje11

Zdenko Balog/prigorski.hr