Aktivisti Udruge za zaštitu okoliša Resnik u utorak su uoči 14. sjednice Gradske skupštine prosvjedovali ispred Stare gradske vijećnice protiv prijedloga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se u Resniku odlaže građevni otpad.

Jedna od točaka dnevnog reda današnje skupštinske sjednice je prijedlog mjera postupanja s materijalom i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Zagreba.

Uz poruku da je “novo odlagalište građevnog otpada u Resniku nezakoniti i štetni projekt interesnog lobija”, aktivisti su istaknuli transparente i gradskim zastupnicima dijelili letke na kojima obrazlažu razloge protivljenja odlagalištu građevnog otpada.

“Udruga za zaštitu okoliša Resnik, podržana s osam Vijeća mjesnih odbora i Udrugom povrćara Zagreba, ponovno je došla izraziti nezadovoljstvo situacijom s otpadom jer se na dnevnom redu nalazi program gospodarenja građevinskim materijalom i otpadom od posljedica potresa, iza kojeg se zapravo krije otvaranje novog smetlišta s građevnim otpadom”, izjavila je novinarima predsjednica udruge Branka Genzić-Horvat.

Taj program nije u skladu sa zakonskim, ekološkim, ekonomskim i financijskim zahtjevima, pa je zbog toga i nepotreban. Civilizirane zemlje rješavaju to na drugačiji način, građevni materijal se razvrstava na licu mjesta i koristi se ono što se ponovno može upotrijebiti, a ostalo odlazi u reciklažna dvorišta.

Problem je što Grad Zagreb nema ni sustava niti dovoljno reciklažnih dvorišta, kaže Genzić-Horvat.

Tvrdi da se u neposrednoj blizini odlagališta za građevni otpad nalazi 34 OPG-a koji proizvode hranu i opskrbljuju 80 posto potreba građana Zagreba.

Osim u Resniku, zbrinjavanje građevnog otpada predviđa se na još jednoj lokaciji, koja za sada nije određena, dodaje Genzić-Horvat.