Perjana je tradicionalni događaj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prilikom dolaska prinove. Nekad se sipalo isključivo perje, odnosno jastučnice, pernati popluni i radilo se potajno, a danas se rijetko sipa perje. Sve češće se perjana održava sipanjem papira, ali i ostalih predmeta.

Večeras je održana tradicionalna perjana u prigorskom selu Bočkovcu.. Dvorište se potpuno zabijelilo!

perjana perjana2 perjana3 perjana4 perjana5 perjana6 perjana7 perjana8