Ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula je u utorak, u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o šumama, da je u njenom mandatu značajno povećan broj hektara šumskog zemljišta zakupljen na osnovi javnih natječaja.

U listopadu 2019. na taj je način bilo zakupljeno 13 tisuća hektara šumskog zemljišta, a danas je zakupljeno dodatnih 70 tisuća te se natječaji stalno odvijaju, rekla je ministrica i poručila da javni natječaji nemaju alternativu.

Odgovorila je time Daliji Orešković (SSIP) koja tvrdi da je u Hrvatskim šumama, kod zapošljavanja prijatelja Vladina glasnogovornika, javni natječaj bio “fiktivan, dimna zavjesa” te pita jesu li fiktivni i lažni i svi ostali javni natječaji?

Izdvajanjem šuma omogućuju se strateški projekti

Dok oporba ima niz primjedbi na predložene izmjene Zakona o šumama, a Katarina Peović (RF) tvrdi da se radi o “klasičnom ozakonjenju bezakonja”, HDZ ih hvali, ističe da se brojni strateški projekti, poput cesta, pruga, ne bi mogli ostvariti kad se šume i šumsko zemljište ne bi izdvojili iz šumskogospodarskog područja države, što zakon propisuje.

Izmjene doprinose ubrzanom rješavanju infrastrukturnih objekata i projekata javne namjene za opće dobro, a dio postupaka se skraćuje, odgovorila je ministrica Stipanu Šašlinu (HDZ).

Goran Ivanović (HDZ) hvali što se treći put smanjuje naknada za općekorisnu funkciju šuma, te ističe kako je to dokaz da Vlada uvijek iznova traži način da oslobodi dio gospodarstva od plaćanja parafiskalnih nameta.

Vukovac (PH): Zakon dovodi u nepovoljan položaj stočare

Ružica Vukovac (PH) tvrdi da trenutni način obračuna površine, 3,3 hektara po uvjetnom grlu nije dobar jer dovodi u nepovoljan položaj stočare koji u zakupu imaju pašnjake male iskoristivosti.  Na hektaru dalmatinskog pašnjaka produktivnost je manja nego na kontinentu, onemogućavate stočarima da opstanu na krškom području, rekla je ministrici, koja je te tvrdnje odbacila.

Iskoristivost je manja, stoga planiramo propisivanje naknada za šumsko zemljište sukladno stupnju iskoristivosti takvog zemljišta, najavila je Vučković.

Miletić (Most): Vlada i ministrica uništili najveće proizvođače hrane na kršu

I Marin Miletić (Most) tvrdi da su Vlada i ministrica štetnim pravilnicima uništili najveće proizvođače hrane na kršu, proziva Hrvatske šume da ugrožavaju sigurnost svojih radnika tjerajući ih da voze zaobilaznim šumskim putevima, jer ne žele goranskim općinama platiti prolazak asfaltiranim cestama. S druge strane, uredno naplaćuju domaćim ljudima prolazak njihovim šumskim putevima, kazao je zastupnik.

Ministrica je navela i podatak kako šume čine gotovo polovinu kopnene površine države, da su naše šume 95 posto prirodne, te da se svake godine manje šume sječe nego je njen prirast.

Predloženim zakonskim izmjenama na zakupljenim se šumskim zemljištima omogućuje postavljanje jednostavnih građevina namijenjenih držanju stoke, te onemogućuje dioba šuma i šumskog zemljišta na katastarske čestice manje od hektara osim kod izdvajanja šumskog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina, formiranja katastarskih čestica radi osnivanja prava građenja, u slučajevima nasljeđivanja kao i u postupcima razvrgnuća suvlasničkih zajednica čime se sprječava nezakonita gradnja.