Voliš li život? Onda nemoj tratiti vrijeme jer je od vremena sastavljen život.

28. rujna 2020. Autor: prigorski.hr Za ljepši dan Voliš li život? Onda nemoj tratiti vrijeme jer je od vremena sastavljen život.


Benjamin Franklin