Voditelj Ispostave Vrbovec DZ Zagrebačke županije Davorin Radin: ‘Prije ulaska u Dom zdravlja stavite papirnatu maramicu preko lica ili masku’

19. ožujka 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Voditelj Ispostave Vrbovec DZ Zagrebačke županije Davorin Radin: ‘Prije ulaska u Dom zdravlja stavite papirnatu maramicu preko lica ili masku’


Prema naputcima HZJZ i nadležnih epidemioloških službi rad u DZZŽ Ispostava Vrbovec bit će organiziran na način da medicinske sestre iz ordinacija obiteljske medicine dolaze po pacijente pred ulaze Doma Zdravlja, te vrše trijažu prema smjernicama HZJZ koji će biti aktualni u danom trenutku – ispunjava se epidemiološki upitnik:

– pacijenti koji nemaju osnovanu sumnju na zarazu korona virusom uvodi u prostor Doma zdravlja
– osobe koje imaju sumnju na zarazu korona virusom ne dolaze osobno k svome liječniku već im se savjetuje da ostanu u svome domu i telefonom kontaktiraju nadležnog liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa na broj 099/736-8784 ili 113.
– pacijent kojemu se uspostavi opravdana sumnja na zarazu šalje se u ambulantu osnovanu za pacijente pod sumnjom od zaraze korona virusom.

Sami sustav trijaže započinje još u domu oboljele osobe obaveznim telefonskim kontaktom izabranog liječnika tj. medicinske sestre kako bi se kontrolirao ulazak pacijenata sa respiratornim simptomima unutar Doma zdravlja Vrbovec.

Također će se smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih simptoma aktivnim nadzorom pacijenata putem telefona.

Kod dolaska pred zdravstvenu ustanovu pacijenti se educiraju prije ulaska u Dom zdravlja da stave papirnatu maramicu preko lica ili masku, dezinficiraju ruke te zajedno sa med.sestrom odlaze u ordinaciju.

Obavijesti o telefonskim kontaktima ordinacija obiteljske medicine bit će izvješene na svim ulazima u zgrade Doma zdravlja i oglašene na lokalnim medijima, internetskim stranicama Grada Vrbovca i Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Uspostavit će se pozivni centar za sve informacije o korona virusu gdje će educirane medicinske sestre i tehničari davati aktualne informacije prema smjernicama HZJZ te informacije o radu i organizaciji Doma zdravlja Vrbovec.

RADNO VRIJEME POZIVNOG CENTRA OD 7-21h:

– OBITELJSKA MEDICINA: 2729 – 977

– DENTALNA MEDICINA: 2791 – 695

– PEDIJATRIJA: 2791 – 666

– GINEKOLOGIJA: 2791 – 687

– INFORMACIJE: 2729 – 978

– PSIHOLOŠKA POMOĆ ZA IZOLIRANE
PACIJENTE: 091/2548 – 529 I 01/3330 – 762

Pedijatrijska ambulanta

U pedijatrijskoj ambulanti Ispostave Vrbovec rade dva doktora opće medicine po dosadašnjem rasporedu te po potrebi Dino Kramer, dr.med. spec. pedijatar koji dolazi u pregled novorođenčadi i obavlja sistematske, neurološke preglede i cijepljenja.

Ginekologija

Budući da je u Ispostavi Vrbovec jedna ginekološka ambulanta nastavit će sa radom sa naglaskom na trudnice i akutna stanja. Pacijenti se obavezno naručuju sa vremenskim odmakom kako bi što manje bili međusobno u kontaktu. Također med.sestra dolazi po svakog pacijenta pred ulaz u Dom zdravlja Vrbovec.

Medicina rada, Fizikalna medicina i Oftalmološka ambulanta

Budući da se nalaze na izoliranoj lokaciji nastavit će radom po prilagođenom rasporedu s naglaskom na akutna i neodgodiva stanja. Sve terapije kroničnih stanja se odgađaju do daljnjeg.

RTG i Medicinski laboratorij

Primat će samo hitne pacijente upućene od strane obiteljskog liječnika.

Dentalna medicina

Doktori dentalne medicine radit će samo hitna i neodgodiva stanja u ambulanti koja je smještena u centralnoj zgradi Doma zdravlja Ispostave Vrbovec. Medicinske sestre radit će trijažu na istom principu kao i obiteljska medicina, te uvoditi pacijente u prostore doma zdravlja.

Ambulanta posebno dežurstvo

Radit će po ustaljenom rasporedu.

Ortodoncija

Prestaje sa radom do daljnjega. Pacijenti se preusmjeravaju na telefonski kontakt u ordinacije dentalne medicine te dobivaju daljnje upute o terapiji.

ORL

Prestaje sa radom do daljnjega.

Kućna njega i patronaža

Obavljaju se samo neodgodive kućne posjete, te vrše telefonska savjetovanja

Facebook Comments