Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije izvršio je drugo uzorkovanje i analizu vode na parametre skupine A prema važećem Pravilniku na tri izvorišta na području Grada Svetog Ivana Zeline i utvrdio da voda iz izvorišta Žlebica i Šumerčec – Biškupec Zelinski i dalje nije za ljudsku potrošnju.

Istovremeno, uzorak vode iz izvorišta Sv. Antun – Kalinje sukladan je zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Prema ispitanim parametrima uzorci vode sa izvorišta Žlebica i Šumerčec zbog mikrobiološkog onečišćenja nisu sukladni zahtjevima članka 5. Zakona o vodi. Korištenje takve vode za piće, pripremu jela te za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje.

Ukoliko se ipak koristi, preporuka je prije upotrebe prokuhati vodu u trajanju od najmanje 3 minute i čuvati je do upotrebe na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

Više informacija o izvorištima i rezultatima uzorkovanja možete saznati putem poveznice Analize javnih bunara i izvorišta – Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije (zzjz-zz.hr)