Vlada i sindikati prvi su se put u povijesti našli u situaciji koja vladajućoj stranci prije izbora donosi potencijalnu financijsku “tempiranu bombu” nakon što je nadležno Povjerenstvo donijelo novo rješenje o reprezentativnosti sindikata javnih službi, piše u utorak Jutarnji list.

Prema najnovijem rješenju od 13. studenoga, a do kojeg smo došli, Sindikat Zajedno, koji okuplja medicinske djelatnike, postao je reprezentativan, a Sindikat KBC-a Zagreb izgubio je mogućnost kolektivnog pregovaranja.

To zapravo znači da će se morati pokrenuti pregovori o novom kolektivnom ugovoru, i to ne dodatku, nego potpuno novom ugovoru koji će definirati visinu osnovice plaća. I to samo mjesec dana nakon što je postignut dogovor o povećanju plaća i nakon što je 25. listopada potpisan treći dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU).

“Ako u postupku iz stavka 1. ovoga članka nije utvrđena reprezentativnost svih sindikata koji su prethodno utvrđeni kao reprezentativni ili su sudjelovali u pregovaračkom odboru ili je utvrđena reprezentativnost jednog ili više drugih sindikata, može se kolektivno pregovarati samo o sklapanju novog kolektivnog ugovora”, stoji u Zakonu o reprezentativnosti, koji će Sindikat Zajedno itekako iskoristiti.

Sindikat Zajedno, kako navodi njegova potpredsjednica Sanda Alić, samo nekoliko godina nakon osnivanja postao je reprezentativan “zahvaljujući odlučnoj borbi za djelatnike u zdravstvu”. Prema rješenju Povjerenstva, priznato im je 2185 članova.

– Sindikat Zajedno uvijek je postupao u skladu sa svim zakonskim normama i propisima te ćemo tako postupiti i sukladno Zakonu o reprezentativnosti. Što se tiče početnih zahtjeva, o njima će uskoro odlučiti najviša tijela sindikata. Svakako ćemo inzistirati na povećanju materijalnih prava svih djelatnika u javnom sektoru i poboljšanju uvjeta rada – rekla je Sanda Alić, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.