VIJEĆNICI JEDNOGLASNO “ZAHVALILI” INVESTITORU Andrija Zidarić: Ja sam ovdje doma, troje djece, brat, roditelji. Cilj je bio napraviti nešto u Križevcima, a ne negdje drugdje

26. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Križevci VIJEĆNICI JEDNOGLASNO “ZAHVALILI” INVESTITORU Andrija Zidarić: Ja sam ovdje doma, troje djece, brat, roditelji. Cilj je bio napraviti nešto u Križevcima, a ne negdje drugdje


Gotovo dva sata trajala je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca sa samo jednom točkom dnevnog reda.

Naime, vijećnici su donijeli odluku o osnivanju prava građenja na području gospodarske zone Gornji Čret u korist Autoelektrike Podolski j.d.o.o., a nisu prihvatili pod istom točkom da tvrtka Contumax d.o.o. krene u izgradnju bioplinare.

Mato Devčić dao “žuti karton” gradskoj vlasti

Potpredsjednik križevačkog predstavničkog tijela Mato Devčić (HDZ) rekao je kako se osjeti jedna komorna atmosfera. -Svaka administracija izabrana na izborima dužna je paziti na ovakvu situaciju koja neće naći rješenje. Gradi se percepcija nedostatne pripremljenosti i nezainteresiranosti gradske administracije za ove projekte.

Pristup je bio nestručan i svaka administracija bi trebala voditi brigu o imidžu koji se ostavlja prema investitorima. Ovakav pristup ne donosi imidžu ozbiljnog grada kojeg vodi ozbiljna administracija.

Administracija je pripremno podbacila – poručio je Devčić i dodao kako HDZ ubuduće od gradske administracije traži ozbiljniji pristup te da im daje žuti karton.

Vijećnik Darko Habdija (HDZ) rekao je kako je očekivao prezentaciju i prisjetio se situacije s Gunjakom prije 10-15-ak godina.

Vijećnik Stjepan Peršin (HDZ) kazao je kako HDZ grada Križevaca podržava sve projekte koji donosi ovoliko novaca, ali da treba tražiti lokaciju koja je bolja. -Svi mi stvaramo otpad, treba ga negdje zbrinuti i treba poštivati pravila struke.

Vijećnik Đuro Kloptan (HDZ) rekao je kako ne može vjerovati da su se sastali bez odgovora. – Investicija treba, ali predstavite mi stručnu osobu pa ću pitati. Zanimaju me i teški metali – rekao je vijećnik.

Križevački gradonačelnik Mario Rajn kazao je kako Povjerenstvo za zone donosi stručan sud. – U svibnju je bio natječaj koji je trajao do 12. svibnja i to je bilo tri dana do naše zakazane sjednice. Vidjeli smo da imamo dvije prijave, a primijetili smo da je jedna visoko stručna ispred gradske administracije poslan je poziv Visokom gospodarskom učilištu i drugim dionicima da nam dopune povjerenstvo sa stručnim ljudima. Povjerenstvo se sastalo dva puta i materijale imate.

Tu su predstavnici investitora, imate vrijeme i možemo biti ovdje do kad treba. Postavite pitanje, a prije odlučivanja možete prošetati i udahnuti zraka – rekao je Rajn.

Nezavisna vijećnica Štefica Wolf tražila je odgovore oko digestata. -Ta faza je rak rana svima i zbog nitratne direktive se može samo dva puta izvoziti na zemlju – kazala je i zatražila pokazatelje u brojkama.

Poduzetnik iz Slovenije Tomaž Tomažič kazao je kako su se odlučili za suhu fermentaciju. -Sve se događa u zatvorenom prostoru u kojem nema tekućeg digestata. Kruti dio ide u kompostanu uz proces kompostiranja on postaje druge kategorije, a dodatak je čisti pepeo. Taj kompost se može koristiti bilo gdje i nije otpad – kazao je.

Nezavisni vijećnik Saša Ružić rekao je kako ga zanima količina bio otpada koja je poželjna godišnje i otkud je osigurana sirovina.

Direktor tvrtke Contumax Andrija Zidarić rekao je kako bi se trebao graditi jedan megavat. Radi se o 36 tisuća tona otpada koji ide u bioplinsko postrojenje i ta količina je potrebna za jedan megavat. Dok nemamo zemljište ne možemo s nikim potpisati ugovor. Otpad je planiran iz okolice Križevaca u krugu od 100 kilometara i vozit će se kamionima – kazao je.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Eduard Krmpotić rekao je kako ga građani pitaju ima li već izgrađeno takvo postrojenje. -Ljudi me pitaju smrdi li to – naveo je.

Tomažić je rekao kako je izgradio šest takvih bioplinskih postrojenja u italiji i da ne smrdi jer se sve događa u zatvorenom prostoru.

Prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić kazala je kako su ovakva bioplinska postrojenja deklarirana za neopasni otpad. Koriste se za biomasu iz poljoprivredne proizvodnje i gnojovke koja se proizvodi na stočnim farmama. U zadnjih 20-ak godina regulativa je da postrojenja koja mogu emitirati neugodne mirise moraju biti zatvorena u podtlaku i da neugodni mirisi ne izlaze van – rekla je i dodala kako se zna koji otpad se može koristiti te da nije upoznala u Europi nikoga da prodaje kompost s teškim metalima.

Vijećnik Ivan Majdak (SDP) rekao je kako u Hrvatskoj treba biti oprezan. – Mala smo zemlja, pogodni smo za kojekakva ulaganja i dolaske sumnjivih tvrtki i sumnjivih tehnologija. I zato su građani Križevaca oprezni ma kako oni bili dobri. Zanima me koji je bonitet tvrtke, kako posluje i koliko dugo je tvrtka na tržištu? Investicija je 15 milijuna eura. Zanima me financijska konstrukcija. Koliko je tu vlastitih sredstava, koliko kredita i koliko kooperanata? Je li napravljena stručna analiza? – pitao je vijećnik.

Zidarić je rekao kako se tvrtka napravljena točno za taj projekt. -Pretvorena je u d.o.o., a projekt će se financirati iz vlastitih sredstava investitora, ima nas troje. Zadovoljili smo sve tražene garancije prema gradu od plaćanja najma za pravo građenja. Banka je u prvoj fazi 4-5 milijuna eura, a ostatak je privatni novac investitora. U ovom trenutku postaje i natječaji strukturnih fondova za privatne investitore i namjera mi je tražiti ta sredstva, ali projekt bi se ostvario i bez tih novaca – poručio je.

Aleksandra Anić Vučinić rekla je kako se studija zaštite okoliša radi za svaki projekt posebno.

Ovo mi djeluje kao neozbiljan igrokaz

Zamjenik križevačkog gradonačelnika Mario Martinčević rekao je kako je prošao tematiku s investitorima u posljednja tri tjedna i pročitao odluke mjesnih odbora Majurca i Đurđica koji ne odobravaju izgradnju bioplinare.

-Imali ste se vremena pripremiti za konkretna pitanja i ovo mi djeluje kao neozbiljan igrokaz – poručio je.

Nezavisnu vijećnicu Mihaela Kemenović interesirala je otkud će se nabavljati sirovina.

Zidarić je zaključio riječima kako su napravljeni razgovori s većim farmerima i gradovima. -Nemamo zemljište i nakon kretanja u investiciju se može krenuti u potpisivanje ugovora. Krenut ćemo u investiciju ovdje ili negdje drugdje, ali ja sam ovdje doma, troje djece, brat, roditelji. Cilj je bio napraviti nešto u Križevcima, a ne negdje drugdje. Zemljište je u drugim zonama tri puta jeftinije, svugdje je jeftinije, ali želja je bila napraviti nešto ovdje – poručio je

Nakon stanke održano je glasanje i svih 17 vijećnika bilo je protiv.

Spomenimo da HDS i MREŽA na ovoj nisu sudjelovali, a na 24. sjednicu Gradskog vijeća nisu željeli sudjelovati.

Facebook Comments