Velika zabava održava se večeras u Preseki.

Zabilježili smo jeda glazbeni broj.