Senatori su uveseljavali okupljene na martinjskoj zabavi u Svetom Ivanu Žabnu. Organizator je bilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ivan Žabno.

Kitili su se tamburaši, a mi smo zabilježili djelić atmosfere.