Donosimo jedan glazbeni broj s noćašnjeg koncerta grupe “Zabranjeno pušenje” u Čazmi.