Perjana je tradicionalni događaj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prilikom dolaska prinove. Nekad se sipalo isključivo perje, odnosno jastučnice, pernati popluni i radilo se potajno, a danas se rijetko sipa perje. Sve češće se perjana održava sipanjem papira, ali i ostalih predmeta.

Održana je tradicionalna perjana u Zamladincu.  Rodio se Matej, treće dijete u obitelji Šatrak.

Perjana2 Perjana3

Perjana4 Perjana5 Perjana6