Brojni posjetitelji mogli su danas kušati vola kojeg su ispekli pripadnici DVD-a Lemeš Križevački. Pečenje vola na ražnju je tradicija Križevačkog velikog spravišča s obzirom da legenda kaže da su se kalnički šljivari i križevački purgeri pomirili nakon ženidbe mladog
Kalničana i mlade Križevčanke, a upravo su za tu svadbu ispekli vola.

Vol

Ove godine vol je težio više od 600 kilograma, pekao se čak 14 sati. Pored kušanja vola, posjetitelji su ujedno uživali u nastupu križevačkih tamburaša. Pogledajte video.