Velika zabava održana je noćas u Gregurovcu. Kitila se harmonika, a plesale su i najmlađe i najslađe djevojčice.

Zabavom uz grupu Dinacordi – Luna band završila je dvodnevna manifestacija “Dani piva”.