Josip Adaković iz Virja  ima štagalj star 100 godina Radi se o najvećem štaglju Podravine i u njemu izrađuje stolice od dijelova starih drvenih hrastovih buradi starih također više od 100 godina.

Pogledajte video.