Drmaxi su radili noćas feštu u Gradecu. Donosimo jedan glazbeni broj.