Grad Križevci još je jednom pokazao uspješnost u prijavi projekata.

Naime, u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine, od 92 prijave, za sufinanciranje je odobreno 35 projekata, a među njima su dva u kojima je Grad Križevci nositelj i jedan u kojem je projektni partner.

282285199_3479170735643210_3746866250063273147_n

Riječ je o projektu „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grad Križevaca“ kojim će se izraditi sva potrebna tehnička dokumentacija za eksploataciju bušotine Križevčanka -1, glavni projekt za istražnu bušotinu Križevčanka -2 te idejni i glavni projekt za uspostavu sustava grijanja javnih objekata (district heating).

Sredstva su odobrena i za projekt „Uspostavljanje sustava za proizvodnju geotermalne energije na području Grada Križevaca“ koji ima za cilj utvrditi geotermalni potencijal ležišta te za projekt „One Sun Connecting North and South“, koji je pripremila Regionalna energetska agencija Sjever, a kojim će se na šest javnih zgrada u Križevcima izgraditi solarne elektrane.

Ugovore je u ime Grada Križevaca preuzeo pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.