Na temelju odluke predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Križevaca objavljuje se prodaja vozila Renault Megane putem javne dražbe.

Vozilo, 1598CM3, 82KW, proizveden 2008. godine, registriran do 14.8. 2023. godine s prijeđenih  140.796 kilometara po početnoj cijeni od 2.500,00 eura. Vozilo je redovito servisirano, održavano, očuvano i u odličnom je stanju. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 250,00 eura na  IBAN: HR0523600001101415007, s pozivom na broj primatelja: HR00 28736047213, a u opis plaćanja treba navesti: jamčevina za vozilo VZG Križevci.

Ponude za javnu dražbu zaprimaju se do 06.06.2023. godine zajedno s potvrdom o uplaćenoj jamčevini, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Vatrogasna zajednica Grada Križevaca, Franje Račkoga 18, 48260 Križevci.

Prodaja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno, što znači da kupac nema pravo naknadnog prigovora. Prodavatelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s ponuditeljem koji ponudi najvišu cijenu. Odabrani ponuditelj – kupac, dužan je ugovoreni iznos uplatiti na žiro-račun prodavatelja u roku od 8 dana od sklopljenog ugovora, a uplaćena jamčevina kupcu će se umanjiti od iznosa prodaje, a ostalim sudionicima u javnoj dražbi bit će vraćena na račun s kojeg je uplata izvršena.
Prodavatelj zadržava pravo poništenja javne dražbe bez objašnjenja. Oglas je objavljen na službenim stranicama Vatrogasne zajednice grada Križevaca.