Varaždinska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Pravo na podnošenje prijave za potporu imaju poduzetnici (mikro, mali i srednji poduzetnici te veliki poduzetnici) sa štetama na imovini koja nije osigurana na području gradova Varaždin i Lepoglava te općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, a koji su prijavili štetu od tuče nastalu na strojevima i opremi, solarnim panelima i zgradama za gospodarsku djelatnost sukladno zakonskim odredbama i Pravilniku o Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna sukladno indikativnoj raspodjeli Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2022. godine.

Podsjećamo, u Varaždinskoj županiji je prirodna nepogoda od tuče proglašena dva puta, 31. svibnja i 23. lipnja. S ciljem pomoći poduzetnicima koji su pretrpjeli štetu, vijećnici Županijske skupštine su u rujnu jednoglasno usvojili Program dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Na temelju toga sada je objavljen Javni poziv, na koji se mogu javiti svi prihvatljivi korisnici kako bi ostvarili odgovarajuće potpore za pokriće šteta.

Javni poziv s uvjetima i kriterijima za dobivanje potpora, kao i obrasci potrebni za prijavu dostupni su na službenim stranicama Varaždinske županije na poveznici OVDJE.