Arbitražno vijeće je prihvatilo tvrdnje DORH-a te je u sporu koji se vodio po pravilima UNCITRAL-a odbilo tužbeni zahtjev za naknadu štete od 230 milijuna eura kanadskom državljaninu koji je na području RH kupovao nekretnine u društvenom vlasništvu od srpskih trgovačkih društava.

“Tvrdnje DORH-a da se Aneks G Ugovora o pitanjima sukcesije (privatna imovina i stečena prava) ne može neposredno primijeniti nego je potrebno sklopiti bilateralni ugovor u kojem će se razriješiti svi imovinskopravni odnosi između RH i Republike Srbije u cijelosti su prihvaćene čime je uspješno, u korist RH, okončan još jedan arbitražni spor”, priopćio je u srijedu DORH.

Arbitražno sudište u cijelosti je prihvatilo navedene tvrdnje DORH-a i, u cijelosti, odbilo tužitelja s tužbenim zahtjevom radi naknade štete u iznosu od 230 milijuna eura te dosudilo Republici Hrvatskoj trošak u iznosu od 126.000 eura.

Kako se navodi u priopćenju, Arbitražno vijeće je 7. studenog 2022., objavilo tu odluku donesenu u arbitražnom sporu koji se vodio po pravilima UNCITRAL-a (Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo), po tužbi kanadskog državljanina Haakona Korsgaarda protiv Republike Hrvatske.

Kanadski državljanin Haakon Korsgaard kupovao je od srpskih trgovačkih društava nekretnine na jadranskoj obali na području RH koje su bile u društvenom vlasništvu s pravom korištenja društvenih pravnih osoba iz Srbije, a koje su temeljem zakona RH postale ili vlasništvo Hrvatske ili hrvatskih trgovačkih društava koja su te nekretnine procijenila u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe njihovih pravnih prednika.

Kako se tužitelj nije mogao uknjižiti u zemljišnoj knjizi kao vlasnik tih nekretnina tako je pokrenuo arbitražni spor protiv RH tvrdeći da ga je Hrvatska izvlastila te da mu je dužna platiti naknadu štete pozivom na Aneks G Ugovora o pitanjima sukcesije, stoji u priopćenju DORH-a.