Uskoro počinje odvoz gradnja u Koprivnici

23. veljače 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Uskoro počinje odvoz gradnja u Koprivnici


Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području grada Koprivnice ove godine počinje 15. ožujka i trajat će dva tjedna, odnosno do 26. ožujka. Granje će se odvoziti s područja cijele Koprivnice, a zbrinut će se u Kompostani Herešin.

Molimo građane da granje odlože na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, i to najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati).

Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).

Zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu potražiti na mrežnim stranicama Grada Koprivnice i Komunalca.

Lani je u kampanji odvoza granja prikupljeno i zbrinuto 785 m³ granja.

Detaljan raspored odvoza dostupan je OVDJE.

Facebook Comments