Odbor za praćenje transnacionalnog programa Interreg Central Europe donio je 15. prosinca odluku o sufinanciranju 53 projekta koji su prijavljeni na prvi poziv u novom programskom razdoblju (2021. – 2027.).

Projektima, koji su prošli ocjenjivačku proceduru u konkurenciji 280 kandidiranih projekata, dodijeljeno je blizu 100 milijuna Eura. Europski fond za regionalni razvoj sufinancirat će ove projekte u omjeru od 80%. Među prihvaćenim projektima je i „Innovative ICTr Cycling“, u koji je kao partner uključena Koprivničko-križevačka županija.

Projekt se bazira na razvoju inovativnog turističkog proizvoda duž biciklističke rute željezne zavjese (Iron Curtain Trail – EuroVelo 13) te osnaživanju inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i drugih dionika u turizmu.

Projekt je kandidiran u sklopu specifičnog cilja – jačanje inovativnih kapaciteta u središnjoj Europi te razvija održiv poslovni model za cikloturizam na ruti željezne zavjese.

U realizaciji ciljeva uvelike će se koristiti iskustva i uspostavljen model stečen kroz projekt Amazon of Europe Bike Trail. Projektni konzorcij čini ukupno 12 partnera iz Mađarske, Slovenije, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije, Njemačke i Hrvatske.

Vodeći partner je Westpannon iz Mađarske, a Koprivničko-križevačka županija jedini je projektni partner iz Hrvatske. Projekt će ukupno trajati 36 mjeseci, a vrijednost mu je 2,67 milijuna Eura. Koprivničko-križevačka županija na raspolaganju u sklopu ovog projekta ima 189.000,00 eura.

Koprivničko-križevačka županija proteklih je godina preko programa Ministarstva turizma uložila značajna sredstava u opremanje rute EV13 na svom području.

Očekuje se da će se ovim projektom ulaganje usmjeriti prema dodatnoj promociji rute i razvoju turističkog proizvoda, te njegov plasman na tržištu, što će doprinijeti dodatnoj popularizaciji područja uz Dravu.