U vijećnici Općinske zgrade održana je u srijedu koordinacija o tijeku radova na izgradnji školsko – sportske dvorane uz OŠ Sveti Petar Orehovec.

Na koordinaciji se raspravljalo o izvršenim radovima te o radovima koji će se izvršavati u narednom periodu kao i utvrđene činjenice bitne za nastavak radova na izgradnji školsko-sportske dvorane. U tijeku su završni radovi u unutrašnjosti dvorane te puštanje grijanja kako bi se moglo izvršiti polaganje podova, gletanje i farbanje zidova, postavljanje keramike i ostalih sanitarija.

Postavljenje i montiranje sportske opreme dvorane predviđeno je od 15. siječnja 2021. Istodobno se izvode radovi na uređenju okoliša osnovne škole i dvorane.

Terminski plan izvođenja radova teče prema zadanim rokovima, te je po dogovoru s izvođačem radova konačni tehnički pregled dvorane planiran za 15. veljače 2021. godine.