Djelatnici tvrtke Sanitacija d.o.o., Koprivnica provest će uništavanje štakora na području Općine Ferdinandovac (naselja Ferdinandovac i Brodić) u periodu od 3. do 6. svibnja od 8 do 15 sati.

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka djelatne tvari Bromadiolon, za koji je protuotrov vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan) .

– Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo da odmah nazovete Sanitaciju d.o.o. Koprivnica, na telefon 048/622-670, radnim danom od 8-15 sati – poručili su iz Općine.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovnici se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka :

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora, tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke,
  2. Odstraniti iz podruma i dvorišta smeće a osobito otpatke hrane,
  3. Za čitavo vrijeme trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore,
  4. Skloniti sve životinje i kućne ljubimce na sigurna mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih meka,
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce !
  6. U slučaju gutanja otrova, odmah se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi

Pozivaju se mještani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka.