UPOZNAJMO ZAVIČAJ – Kapela svete Julijane u Tremi

26. ožujka 2020. Autor: prigorski.hr Vremeplov UPOZNAJMO ZAVIČAJ – Kapela svete Julijane u Tremi


Piše: dr. sc. Zdenko Balog

Ništa nas na skromnoj vanjštini kapelice smještene na kraju sela Trema, ne može pripremiti na bogatu, umjetnički nadasve vrijednu opremu unutrašnjosti. Kapelica Svete Julijane više od stoljeća, od 1667. pa do 1789. služi kao sjedište župe, koja, osim okolice Treme obuhvaća dio carvdarske, te đurđicke župe. Nakon ukidanja sjedišta župe, njeno je područje podijeljeno između ove župe, a sama je Trema, kao filijala potpala pod Đurđic.

Postoji raniji opis iz kanonskih vizitacija, prema kojem je crkva morala biti manjih dimenzija, te vizitator 1731. godine navodi da je crkva tijesna i pretrpana inventarom. Preuređena je i proširena 1743., nakon koje godine se nabavlja novi inventar.

Bočni su oltari duboko razvedenih baroknih retabla, sa bogatim profiliranim kornišem i tordiranim stupovima, približno simetrično zasnovani, djelo su dobrog stolara, dok je kipove za oltare 1748. izradio kipar J. A. Rosenberger iz Varaždina. Ovaj vrsni kipar istovremeno radi za franjevačku crkvu u Varaždinu, župnu crkvu i dvorsku kapelu u Klenovniku, Mariju Snježnu u Belcu, te za jezuitsku (katedralu) crkvu u Varaždinu.

Lijevi je oltar posvećen Bogorodici, kojoj s boka stoje sveti biskupi Nikola i Blaž.Na desnom oltaru središnji je kip Helene Križarice, a posred nje su najpopularnije svetice srednjoeuropske ikonografije, Barbara i Katarina. U dobroj maniri posttridentinske ikonografije na atikama oltara nalaze se nimbusi sa prikazima Duha Svetoga i sa svevidećim okom.

 

Nekoliko godina kasnije, 1762., nepoznati kipar izvodi glavni oltar Svete Julijane. Rijetko prikazivana u Hrvatskoj, ranokršćanska djevica i mučenica prikazana je sa palminom grančicom mučeništva i mačem, simbolom mučeništva, budući joj je nakon različitih mučenja odrubljena glava. Pored nje su lijevo i desno sveti Petar i Pavao. Iz opisa ranijeg oltara doznajemo da je na njemu bila oltarna slika titularke, dok su joj s bokova također bili kipovi Petra i Pavla.

Retabl oltara sasvim je drugačijeg tipa, zrele oblike baroknog manirizma zamjenjuju ravnije plohe i arhitektonske forme rokokoa. Na atici se nalazi Dobri Pastir, te kartuša sa natpisom: CVnCtIsVIrIbVspraeCaMVrteopIa o gLorIosasanCtaqVeVIrgoIVLIana Inc sVCCVrenobIs (=1762.).

Posebna zanimljivost propovjedaonice su likovi proroka Jone i Hošee, kao ikonografska vrijednost. Na poleđini propovjedaonice slika je Bogorodice. Propovjedaonica je iz ranijeg 18. stoljeća, a pretpostavlja se da je donesena iz Čvrsteca, kamo je montirana veličanstvena pavlinska propovjedaonica.

Sa svim ovim blagom, ova je kapelica riznica nadregionalnog značaja. Uz uzornu brigu koju župa vodi o kapelici, svakako je potrebno razmisliti o temeljitim konzervatorskim zahvatima na oltarima.

Facebook Comments