Naloge za isplatu i popis svih umirovljenika koji imaju pravo na božićnicu Grad Čazma dostavio je 16. prosinca u Hrvatsku poštu, Poštanski ured Čazma. Prema tom popisu, poštari će dostavljati božićnice svim umirovljenicima na kućnu adresu.

Ove godine iznos pojedinačne božićnice za umirovljenike povećan je sa 150 na 200 kuna po korisniku. Pravo na božićnicu ostvarili su umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 2000 kuna.

Ukupno je za isplatu božićnica umirovljenicima u proračunu Grada Čazme za 2022. godinu osigurano 75.000 kuna, a pravo je ostvarilo 283 umirovljenika.