Općina Rakovec uz izgrađeni nogostup dionice od centra Rakovca prema Mlaki, a uz mjesno groblje, sada je ishodila građevinsku dozvolu za gradnju nogostupa od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec.

U tijeku je gradnja prve faze ove dionice nogostupa od centra prema zgradi općine, a projekt još uključuje gradnju oborinske odvodnje, te potpornog zida na strmom dijelu terena.

Realizacijom ovog projekta povećat će se sigurnost pješaka u prometu posebno školske djece i podići će se komunalni standard u općini. Projekt će pridonijeti i novom uređenijem izgledu samog mjesta.

rakovec nogostup (3)

– Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta, kao i do sada puno realiziranih komunalnih projekata u općini osigurala je Zagrebačka županija, te nam je važan ovakav uključiv pristup Zagrebačke županije i župana Stjepana Kožića u razvoju naše općine Rakovec – poručili su iz Općine.

rakovec nogostup (2)