U tijeku energetska obnova zgrade Policijske postaje Grubišno Polje vrijedna gotovo 2,1 milijun kuna

18. lipnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno U tijeku energetska obnova zgrade Policijske postaje Grubišno Polje vrijedna gotovo 2,1 milijun kuna


Polako napreduju radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Grubišno Polje. Radovi su započeli 10. svibnja ove godine, a završetak je predviđen za studeni ako vremenske prilike budu to dopustile.

Projektima energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još četiri projekta energetske obnove.

Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade između Ministarstva unutarnjih poslova i odabranog ponuditelja PROMONT-COMMERCE d.o.o. iz Daruvara potpisan je 14. travnja ove godine, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.097.195,63 kn.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske postaje Grubišno Polje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 1.820.390,01 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 1.693.895,01 kuna (s PDV-om).

Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.047.777,74 kuna (s PDV-om).

Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju sljedeće radnje:

-zamjena postojećeg dotrajalog pokrova od salonita, novim limenim pokrovom, uključivo drvenu oplatu, letve, kontraletve, te sve limarske opšave i elemente
-izvedba termo izolacije ukopanog zida
-izvedba novog fasadnog sustava ETICS na vanjskim zidovima i podgledima, s izvedbom završnog sloja fasade silikatnom žbukom
-toplinska zaštita stropa i zidova prema negrijanom dijelu tavana
-zamjena postojeće vanjske stolarije novom PVC stolarijom boljih energetskih karakteristika uz najsuvremeniji sistem RAL ugradnje vanjske stolarije, uključivo ugradnju unutarnjih i vanjskih prozorskih klupčica
-izvedba nove instalacije zaštite od munje, uključivo demontažu i odvoz postojeće
-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
-zamjena postojeće dotrajale rasvjete s fluo cijevima s novim rasvjetnim tijelima s LED tehnologijom
-uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
-ugradnju koso podizne platforme za pristup osoba sa smanjenom pokretljivošću

Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Grubišno Polje ostvarit će se sljedeći ciljevi:

-smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 78,41%;
-smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 80,11%;
-smanjenje emisije CO2 za 74,51%.

Zgrada Policijske postaje Grubišno Polje u sadašnjem je energetskom razredu G, dok je očekivani energetski razred nakon energetske obnove B.

Facebook Comments