U Saboru je danas, prema uhodanoj praksi, žrijebom određen redosljed postavljanja pitanja na sutrašnjem aktualnom satu.

Prvo pitanje sutra će postaviti Dragana Jeckov.