U povodu rođendana najstarijeg člana Peski-Art Đurđevac, Petra Petrovića organizirana online izložba

10. svibnja 2021. Autor: prigorski.hr Kultura & Turizam U povodu rođendana najstarijeg člana Peski-Art Đurđevac, Petra Petrovića organizirana online izložba


Petar Petrović najstariji je đurđevački slikar i najstariji član udruge “Peski-Art Đurđevac”. Rođen je 10. svibnja 1942. i povodom njegova rođendana udruga “Peski-Art Đurđevac” priređuje ovu online izložbu s presjekom njegova 65-godišnjeg slikarskog umjetničkog rada.

Naime Petar Petrović već 1956. godine kontaktira sa Ivanom Generalićem koji ga upućuje u tajne slikanja i od tada sa većim ili manjim intenzitetom slika do današnjih dana čime se navršava 65 godina njegova umjetničkog rada.
Kako je organiziranje manifestacija i izložbi ograničeno zbog epidemije bolesti covid-19 udruga “Peski-Art Đurđevac” priređuje online izložbu kako ovaj impozantni jubilej ne bi prošao neobilježen.

izložbu možete pogledati u nastavku.

Inače, Petar Petrović rođen je 10. svibnja 1942. godine u Molvarskim Gredama. Više od 65 godina uživa u bojama. Osnovnu školu pohađa u Molvama. Učitelj Ivo Litvić šalje njegove radove na izložbu u osmogodišnju školu u Đurđevac. Prve poduke dobiva 1956. godine od Ivana Generalića, a već 1958. godine izlaže na izložbi „Amateri Jugoslavije“ u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Slika u maniri naive, najčešće uljem na staklu i platnu, a bavi se i crtanjem. Odan je tematici svoje zavičajnosti, okruženju seoske sredine kroz koju niže sječanja na običaje danas gotovo zaboravljene.

Petar Petrović - likovni raddovi

Izdao je sedam grafičkih mapa i ilustrirao tri knjige. U knjizi Tradicijsko graditeljstvo u Podravini, profesorice Petre Somek (Rođ. Feletar), zastupljen je s deset crteža. Neke svoje radove opisuje izvornim riječima prema podravskim motivima. Priredio je dvadeset i dvije samostalne izložbe, a neke značajnije su u Galeriji HDNU Mirko Virius u Zagrebu, U Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama, u Muzeju Grada Đurđevca, u Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru, Domu mladih u Bjelovaru, Galeriji Molvarskog likovnog kruga u Molvama, u Ernestinovu u Osnovnoj školi povodom XVII kolonije kipara naive itd.

Petar Petrović - likovni radovi (11)

Skupno je izlagao od 1958. do 2021. tristotinjak puta u zemlji i svijetu. Sudjelovao je na preko 250 likovnih kolonija i radionica uglavnom humanitarna karaktera, a čak deset puta na Međunarodnom taboru likovnih samorastnikov u Trebnju u Sloveniji.

Za likovno stvaralaštvo primio je statue, plakete veći broj diploma, priznanja i zahvanica. Godine 2017. dobiva Pohvalnicu Hrvatskog sabora kulture na 33. likovnim susretima u Karlovcu za rad „Barska kraljica“ kao i Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca, a 2019. dobiva Povelju Hrvatskog Sabora Kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture.

Petar Petrović - likovni radovi (24)

Član je Hrvatskog društva naivnih umjetnika (HDNU) u Zagrebu i udruge „Peski-Art Đurđevac“.

Facebook Comments