Općina Križ održala je smotru strojeva s kojima će se obavljati komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima.

Zimsku službu, u periodu od 15.11.2021. godine do 15.04.2022. godine, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ provodit će trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ u suradnji s podizvođačem, obrtom za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“ vlasnika Gordana Ugarkovića.

257940748_1495634920815296_4847525525867418919_n

Smotrom zimske službe prezentiran je dio voznog parka za provođenje poslova zimske službe koji sadrži ukupno šest vozila namijenjenih posipavanju i čišćenju kolnika i pješačkih površina, a koji u potpunosti zadovoljava potrebe provedbe spomenutih poslova na području Općine Križ. Svi strojevi potrebni za održavanje prometnica kao i pješačkih površina, registrirani su, operativni i zadovoljavaju uvjete prometovanja, istaknuo je tijekom smotre direktor Poduzetničke zone Križ d.o.o. Križ Stevo Turčinović, a na smotri je nazočio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić.

Na području Općine Križ održava se ukupno 57 kilometara nerazvrstanih cesta te 8000 m2 pješačkih staza, i drugih prometnih površina, a prema potrebi, poslovi održavanja dodatno uključuju i održavanje pojedinih dionica županijskih cesta koje se nalaze na pravcima prohoda.

258061187_1495634934148628_3080796949297514226_n

Izvedbeni program zimske službe predviđa opseg i dinamiku izvođenja poslova održavanja za prohodnost nužnih cesta i drugih prometnih površina u zimskim uvjetima, a provodi se u tri stupnja pripravnosti u ovisnosti o stvarnim uvjetima.

Radi što veće učinkovitosti zimske službe i prohodnosti cesta u razdoblju zimskih uvjeta, uspostavljen je HITNI BROJ TELEFONA ZIMSKE SLUŽBE: 091/2824501 na kojeg građani mogu dojaviti sve uočene potrebe vezano uz zimsku službu, a izvođač radova svu eventualnu problematiku nastojat će riješiti u što kraćem roku.