Gradska knjižnica Đurđevac poziva sve građane na edukativno psihološko predavanje pod nazivom “Što i kako nam govori naše tijelo? – slušamo li znakove svoga tijela”.

Predavanje će održati đurđevačka psihologinja Vesna Orač u sklopu projekta Posadi drvo novoosnovane Udruge Malo drvo Đurđevac, a u suradnji s Udrugom žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac.

Udruga Malo drvo osnovana je kako bi se poboljšala razina psihosocijalnih usluga na našem području, a neki od ciljeva udruge su istraživanje potreba za uslugama socijalnog i drugog stručnog rada obiteljima te pružanje usluga u lokalnim zajednicama gdje su socijalne usluge nedostupne ili teško dostupne.

Predavanje će se održati 5. listopada 2023.u 18 sati.