Grad Zagreb uputio je u petak u javnu raspravu prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba, koja će trajati do 12. srpnja, a gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se njime uvodi red u prostor nakon desetljeća neuravnotežene gradnje.

“Ovim izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba uvodimo red u prostor nakon desetljeća neuravnotežene gradnje, osiguravamo prostor za društvene sadržaje, čuvamo i širimo zelene površine te uvodimo preporuke za zelenu gradnju”, izjavio je Tomašević predstavljajući izmjene i dopune GUP-a.

Dodao je da se njima uspostavlja balans između stambene izgradnje i društvenih sadržaja, kako bi popravili sadašnju situaciju koja na mnogim mjestima nije zadovoljavajuća. Razvoj grada i stanogradnju u buduće će obavezno pratiti društvena infrastruktura kao što su dječji vrtići, škole, zdravstvene i kulturne ustanove, rekao je.

“Ovim izmjenama i dopunama GUP-a također potičemo, štitimo i unaprjeđujemo stanovanje u centru grada, kako bi on bio privlačno mjesto za stanovanje, a ne samo za turizam”, istaknuo je Tomašević.

Očekuje se ponovljena rasprava u jesen

Javna rasprava prema zakonskim odredbama može trajati 15 dana, no s obzirom na sveobuhvatni karakter izmjena u Gradu očekuju ponovljenu raspravu u jesen.

GUP, temeljni prostorno-planski dokument, donesen je 2007. i tri puta je mijenjan, a zadnje cjelovite izmjene i dopune usvojene su 2016. godine, podsjetio je.

Odluku o izradi izmjena GUP-a donijela je zagrebačka Gradska skupština u travnju 2023., i njome su definirana tri glavna cilja ovih izmjena:​ javne potrebe i javni interes, Zagreb zeleniji grad, te ​revalorizacija i unaprjeđenje prostornih kvaliteta.

Planom se omogućuje uređenje i širenje pješačkih zona ne samo u gradskom središtu već i u središtima pojedinih gradskih četvrti.

Ukinut je veliki broj iznimaka koje su se odnosile na pojedinačne lokacije i nisu bile u skladu s načelom da pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu, , a izmjenama se povećava površina prostora javne i društvene namjene, rečeno je.

Drugi cilj, Zagreb zeleniji grad, odnosi se na sustavno planiranje novih površina za javne parkove, istaknuo je Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba, kao stručnog izrađivača.

Svim otvorenim potocima određena je nova namjena (V3), i više se ne planira sustavno zatvaranje potoka.

Predviđa se akumuliranje i retencioniranje oborinskih voda, korištenje kišnih vrtova, bioretencija i ostalih krajobrazno tehničkih rješenja upravljanja vodom. U dijelu planiranja energetskih sustava potiče se korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti.

“Posebno se štite stambena naselja druge polovice 20. stoljeća, gdje se ističu upravo kvalitetno oblikovani javni prostori, a u sklopu ovog cilja zelenijeg Zagreba, ukupno površinu Z1 namjene povećavamo za 36 hektara, što odgovara površini dvadeset i jednog Parka stara Trešnjevka”, rekao je Božić.

Ograničavanje apartmanizacije u centru grada

U okviru trećeg cilja, koji je usmjeren na izmjene koje doprinose održivom prostornom razvoju, skladu gradnje i kvaliteti izgrađenog prostora uvodi se nova namjena gradskog središta, oznake M0, koja omogućuje zaštitu i reafirmaciju stanovanja, dok se dodatnim mjerama nastoji ograničiti procese nekontrolirane turistifikacije i apartmanizacije gradskog središta.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet kazao je da je novost da nema prenamjene javnih zelenih površina osim u zone javne i društvene namjene, po čemu se ove izmjene izdvajaju od prošlih.

Istaknuo je da je tijekom izmjena kontaktiran izuzetno veliki broj dionika, mjesna samouprava te stručna javnost, njihove prve inicijative, a onda i zahtjevi su zaprimljeni, uzeti u obzir, detaljno pregledani i najveći dio njih, gotovo 50 posto je prihvaćeno.

Ana Pavičić – Kaselj, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, koji je nositelj izrade, najavila je javno izlaganje koje će se održati u Muzeju suvremene umjetnosti 8. srpnja, gdje će detaljno biti izložene sve promjene i unapređenja prostora.