Tiskan je Cvrkut list Osnovne škole Krunoslav Kuten u Vrbovcu. List donosi sva događanja u školskoj godinui, a uređuju ga sami učenici Tema ovoga broja je “Moja buduća zanimanja”.

Inače, školski list Cvrkut i ove je godine sudjelovao na državnoj smotri Lidrano. List su predstavile učenica 8.b razreda OŠ Krunoslava Kutena Tara Pejković i mentorica Jozefina Barić, prof. Hrvatskoga jezika.

Smotra je održana u Vodicama od 24. do 26. travnja ove godine. List je dobio mnogo pohvala za sadržaj, za odlično obrađenu temu broja (Obveze i prava) te za dizajn tekstova.

cvrkut1