Švicarski birači odlučuju u nedjelju na referendumu, među ostalim, hoće li se darivanje organa odvijati automatski, osim u slučajevima kada se potencijalni donor prije smrti izričito izjasnio da je protiv toga.

Promjena zakona značila bi da će potrebiti pacijenti mnogo brže dobiti nužne organe jer bi se svi ljudi smatrali darivateljima organa osim ako se za života tome usprotive.

Trenutno je na snazi zakon po kojem građani Švicarske moraju donijeti odluku hoće li postati darivatelji, no vlada vodi kampanju za promjenu koja bi omogućila teško bolesnim pacijentima da prime darovane organe bez dugog čekanja.

Drugo referendumsko pitanje jest hoće li Švicarska povećati financiranje Frontexa, agencije za zaštitu granica Europske unije. Švicarska je članica šengenskog prostora, gdje su granične kontrole ukinute, no vlada upozorava da bi švicarsko članstvo bez većih doprinosa moglo biti ugroženo.

Treće pitanje odnosi se na amandman na zakon o filmu, kojim bi se od televizijskih kuća i pružatelja streaming usluga tražilo da 4 posto svojih prihoda ulažu u švicarsku filmsku produkciju. Tvrtke koje pružaju streaming usluge morale bi također nuditi barem 30 posto europskih filmova ili serija kao što je slučaj u Europskoj uniji.

VIše od 90 posto švicarskih birača u pravilu glasa poštom.