Proslava Svetoivanjskih dana u Svetom Ivanu Žabnu održat će se od 24. do 26. lipnja 2021.

Program će kulminirati 26. lipnja koncertom Maje Šuput. Pogledajte program.

ivanje