Međunarodna stručna konferencija “Otpad u 21. stoljeću – dragocjen resurs kružnog gospodarstva“, otvorena je u ponedjeljak Poreču, na kojoj je istaknuto da EU u korijenu mijenja pristup prema otpadu.

Brzina kojom proizvodimo otpad predstavlja veliki okolišni problem, a EU u korijenu mijenja pristup kako bi stvorili održivi sustav koji se temelji na načelima kružne ekonomije, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

“To podrazumijeva smanjenje količine otpada kojeg proizvodimo, ponovnu uporabu i unaprjeđenje kapaciteta za recikliranje, ali i razvoj inovativnih tehnologija za tretiranje dijela otpada koji nije reciklabilan. Cilj je minimizirati otpad koji završava na odlagalištima jer ćemo sukladno ciljevima do 2035. godine samo 10 posto obrađenog komunalnog otpada moći deponirati na odlagalištima”, poručio je Balen otvarajući trodnevnu 10. međunarodnu stručnu konferenciju “Otpad u 21. stoljeću – dragocjen resurs kružnog gospodarstva“, u organizaciji tvrtke Business Media Croatia i časopisa Tehnoeko.

Konferencija je okupila 300 eminentnih stručnjaka koji će raspravljati o svim izazovima s kojima se jedinice lokalne samouprave i njihova komunalna društva susreću u uspostavi sustava gospodarenja otpadom.

Fond u pet godina u programe gospodarenja otpadom uložio ukupno 482 milijuna eura

Balen je rekao da Fond nastoji svojim programima sufinanciranja pomoći jedinicama lokalne samouprave da kompletiraju komunalnu infrastrukturu i na taj način zaokruže sustav gospodarenja otpadom.

“U cilju toga završena je sanacija 225 odlagališta komunalnog otpada, izgrađeno je ili je u tijeku izgradnja 215 reciklažnih dvorišta, 10 kompostana i 10 sortirnica te 31 postrojenja za reciklažu građevinskog otpada. Nabavljeno je preko 1,5 milijuna komada raznih kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada”, istaknuo je.

Izgrađena su tri centra za gospodarenje otpadom, a u nekoj od izvedbenih faza ih je još četiri. Za tri centra za gospodarenje otpadom izrađuje se stručno-tehnička dokumentacija, dodao je.

“Fond je u zadnjih pet godina u programe gospodarenja otpadom uložio oko 130 milijuna eura nacionalnih sredstava, a oko 362 milijuna eura osigurano je iz EU fondova”, istaknuo je Balen.

“Informiranje i edukacija javnosti, kao i suradnja s udrugama civilnog društva i medijima ključni su za dobro funkcioniranje održivog gospodarenja otpadom. Upravo zato ova konferencija okuplja veliki broj stručnjaka koji su uključeni u sve faze sustava, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave, pružatelja komunalne usluge, reciklažne industrije, razne specijalizirane tvrtke i znanstvene institucije”, rekao je u ime organizatora konferencije direktor Business Media Croatia Nenad Žunec.