Općina Molve je, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sklopila ugovor za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Ovim Europskim projektom mještanima Općine Molve omogućit će se lakše razvrstavanje otpada u svojim domovima, što će, naravno, potaknuti i povećati kvalitetu odlaganja i recikliranja otpada na području općine.
Kante za biootpad i za papir već su stigle kod nas, poručili su iz Općine.

– Nakon ove investicije riješili smo pitanje odgovornog gospodarenja otpada. Mogu se pohvaliti da smo kao prva općina u županiji riješili divlja odlagališta otpada, izgradili reciklažno dvorište i sad sa podjelom kanti našim mještanima ispunili smo sve uvijete koje propisuje EU o gospodarenju otpadom – poručio je načelnik Općine, Zdravko Ivančan.

kante (2)

Naime, ukupnim investicijama od više od 10 milijuna kuna uspjeli su riješiti dugoročno problem otpada i stvorili uvjete prve zelene općine!