‘Stigla’ bespovratna sredstva za gradnju RCGO Piškornice: ‘Osigurat će se 85 novih radnih mjesta’

8. listopada 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno ‘Stigla’ bespovratna sredstva za gradnju RCGO Piškornice: ‘Osigurat će se 85 novih radnih mjesta’


Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za financiranje RCGO Piškornica u iznosu od 313.749.954,75 kuna stvoreni su preduvjeti za realizaciju ovog projekta.

Ugovor su u četvrtak potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica d.o.o. Mladen Ružman.

piskornica ruzman

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 448.230.229,30 kuna kuna.

Ružman je kazao kako u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta pored Europske unije koja osigurava 69,9975 % iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta, sudjelovat će i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (20.0025 %) te suvlasnici tvrtke Piškornica d.o.o. (10 %), Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te općina Koprivnički Ivanec na čijem području je planirana izgradnja RCGO Piškornica.

ruzman

-Danas sa sigurnošću mogu reći da je ovaj projekt potreban, jer je to sustav koji obuhvaća cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku i bez njega ne bi bio integriran. Jedinice lokalne samouprave i komunalna društva su i dalje važan čimbenik u ovom sustavu da bismo došli do postignuća od 60 posto odvojenog otpada. Projekt RCGO Piškornica projektiran je na količine s očekivanjima da će se te stope razdvajanja i recikliranja u gradovima i općinama postići. -kazao je Ružman.

ruzman koren cacic

-U pogledu ekoloških uvjeta primijenjene su najbolje prakse i tehnike koje poznaje EU kako bismo maksimalno zaštitili utjecaje na tlo, zrak i vodu. Prema studiji izvedivosti i tehnologiji taj utjecaj bit će sveden na dopustive granične vrijednosti. Nema razloga ni za stanovništvo u okolici centra, a ni prehrambenu industriju da će centar nešto dovesti u pitanje. -istaknuo je Ružman.

koren

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren rekao je da je on jedini živući svjedok ovog projekta kada je on još bio samo ideja 2002. godine te se zahvalio svima koji su radili da bi došli do ovog stupnja realizacije projekta. -Ovim projektom riješit ćemo jedno od temeljnih pitanja današnjeg društva, a to je zbrinjavanje otpada. To je tekovina, koja je u važnosti odmah iza energetike. -istaknuo je Koren.

Varaždinski župan Radimir Čačić podsjetio je da još 2003. godine u Ministarstvu koje vodio pokrenuta ova priča. -Ovdje je drugačija tehnologija nego što je na Marišćini, modernija odnosno najmodernija koju Europa pozna. -kazao je Čačić.

cacic

Ministar Ćorić uputio je čestitke županima kazavši  kako se ovim centrom kreira piramida za gospodarenje otpadom za područje četiriju županija sjeverozapadne Hrvatske. -Ono što je najvažnije da sustav funkcionira da je primarna selekcija podloga svega ostalog. Što je ona veća potrebe za centrom su manje. Republika Hrvatska završila je 2019. s 37 posto odvajanja otpada na kućnom pragu, cilj je 50 posto. kazao je ministar Ćorić.

coric

Prihvatljivi troškovi su izravno vezani uz uspostavu dijela cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županija sjeverozapadne Hrvatske koje su, kako je to navedeno, i osnivači tvrtke.

Ugovorom su utvrđene ključne točke projekta a to su:

 • Projektiranje i izgradnja RCGO Piškornica
 • Nabava mobilne opreme
 • Nadzor nad radovima na izgradnji RCGO Piškornica
 • Nadzor nad radovima – 2 Pretovarne stanice
 • Izgradnja 2 Pretovarne stanice (Zabok, Varaždin)
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

RCGO Piskornica14

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice, zajedno sa svim prethodnim aktivnostima na postizanju zadanih ciljeva odvajanja otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine, omogućit će uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske.

RCGO Piskornica12

Dakle, RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a na njegovu funkcionalnost i uspješnost utjecat će čimbenici koji su u hijerarhiji gospodarenja otpadom prije njega – građani, JLS-ovi i komunalna društva ali i razvijenost infrastrukture za materijalnu i energetsku oporabu produkata Centra, kao što je gorivo iz otpada koje je obnovljivi izvor energije.

RCGO Piskornica10

RCGO Piškornica odgovoran je za provedbu zadnja 3 stupnja reda prvenstva u gospodarenju otpadom, a ključne aktivnosti koje će izvršavati su:

 • Priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja,
 • priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora,
 • brada otpada prije odlaganja i
 • smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 • Biološkom obradom i stabilizacijom biootpada odvojenog iz miješanog komunalnog otpada smanjit će se: negativan utjecaj razgradnje biootpada na okoliš u odnosu na klasično odlaganje otpada, emisija ugljikovog dioksida (CO2) za 32.500 t/god te potencijal proizvodnje metana (CH4), koji ima i do 28 puta veći potencijal globalnog zatopljenja od CO2, za 90%.

RCGO Piskornica08

Tehnologija obrade otpada projektirana je kao kombinacija mehaničko – biološke obrade (MBO) kojom će se otpad najprije stabilizirati biosušenjem, a zatim dozrijevanjem biootpada u aerobnim uvjetima gotovo u potpunosti stabilizirati, a mogući štetni utjecaji istog, prije odlaganja, svest će se unutar dopuštenih i propisanih graničnih vrijednosti.

Ukupni kapacitet MBO postrojenja planiran je na 99.877 t godišnje, od čega 70.602 t/god za miješani komunalni otpad, 28.671 t/god za ostatke nakon sortiranja i 604 t/god za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11.074 t godišnje.

RCGO Piskornica06

Posebna pozornost prilikom projektiranja posvećena je zaštiti okoliša i zdravlja ljudi te će se iz tog razloga svi postupci obrade otpada vršiti u zatvorenim halama iz kojih će se onečišćeni zrak prije ispuštanja pročišćavati na vrećastim filterima, ispiračima zraka i biofilterima.

RCGO Piskornica03

Osim toga, bit će onemogućen bilo kakav kontakt otpadnih voda s okolišem na način da će sve površine unutar Centra biti izgrađene kao vodonepropusne, sve otpadne vode pročišćavat će se na vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) nakon čega će se ispuštati u sustav javne odvodnje kojim će se odvoditi do UPOV-a grada Koprivnice gdje će se još jednom pročistiti te će se na planiranom odlagalištu neopasnog (stabiliziranog) otpada izgraditi najsuvremeniji donji brtveni sustav u koji će se ugraditi kontrola vodonepropusnosti geomembrane.

Projekt je odobren od strane JASPERS konzultanata, tehničko – tehnološki je usklađen s EU direktivama i najboljom raspoloživom tehnikom i praksom zaštite okoliša te će se provedbom istog omogućiti dostizanje ciljeva novog paketa direktiva EU o kružnom gospodarstvu.

RCGO Piskornica07

Izgradnjom RCGO-a osigurat će se 85 novih radnih mjesta, a komunalna naknada općini Koprivnički Ivanec sa sadašnjih 1.740.000 kuna povećat će se na iznos od oko 7,5 milijuna kn godišnje.

Provedba ovog projekta doprinijeti će ispunjenju strateških i planskih ciljeva Republike Hrvatske, ispunjenju obveza Republike Hrvatske proizašlih iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom te ostvarenju jednog od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenje otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske.

RCGO Piskornica02 RCGO Piskornica04 RCGO Piskornica09 RCGO Piskornica12