U naredna tri dana održava se 56. Križevačko veliko spravišče – špelancija pomirbe križevačkih purgera i plemenitih kalničkih šljivara.

Brojna događanja odvijat će se na 21 lokaciji u gradu, a peče se i vol težak 600 kilograma. Zabilježili smo djelić atmosfere.

0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (1) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (2) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (3) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (4) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (5) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (6) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (7) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (8) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (9) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (10) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (11) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (12) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (13) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (14) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (15) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (16) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (17) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (18) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (19) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (20) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (21) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (22) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (24) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (25) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (26) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (27) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (28) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (30) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (31) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (32) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (33) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (34) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (35) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (36) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (37) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (38) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (39) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (40) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (41) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (42) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (43) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (44) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (45) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (46) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (47) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (48) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (49) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (50) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (51) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (52) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (53) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (54) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (55) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (56) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (57) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (58) 0f97174c 1347 4768 9184 4cca6ea507bespravišće (59)