Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, koja nakon 15 godina zbog narušenog zdravlja odlazi s te dužnosti, ističe kako pozitivni pomaci koji utječu na život osoba s invaliditetom obvezuju da se nastavi proaktivno djelovanje u ostvarivanju njihovih ljudskih prava.

Ističe kako je u proteklih 15 godina obnašanja dužnosti prve pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nastojala odgovorno i savjesno sa svojim suradnicima doprinositi stvaranju boljih životnih uvjeta osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, kao i njihovih obitelji, na području cijele Hrvatske.

“Vjerujem da smo u tom razdoblju ujedinjeni istim ciljevima i nošeni istom vizijom njihove živote učinili manje teškima i dokazali da su promjene moguće. Mada bilježimo pozitivne pomake, ne smijemo zaboraviti da se osobe s invaliditetom i dalje svakodnevno suočavaju s vidljivim i nevidljivim barijerama koje priječe njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu, a koje smo se obvezali ukloniti”, kaže Slonjšak u priopćenju.

Dosegnuta razina zaštite prava osoba s invaliditetom, ističe, obvezuje budućeg pravobranitelja/pravobraniteljicu na nastavak proaktivnog djelovanja kako bi se svim osobama s invaliditetom omogućilo uživanje svih temeljnih ljudskih prava bez diskriminacije.

“Iako je funkcija pravobranitelja tijekom proteklog razdoblja u brojnim životnim okolnostima i situacijama zahtijevala fizičku spremnost i kondiciju što se odražavalo na moje zdravstveno stanje, zahvalna sam na prilici da sam mogla pridonijeti većoj vidljivosti osoba s invaliditetom u hrvatskom društvu kao i prilici za osobni i profesionalni razvoj, te prilici da proširim kako vlastite spoznaje tako i spoznaje drugih”, navodi Slonjšak.