Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno se realiziraju najveće investicije u obrazovnom sektoru u posljednjih 10 godina, a jedna od njih je izgradnja pet školskih sportskih dvorana u općinama Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalinovac, Kloštar Podravski i Rasinja. Vrijednost tog projekta koji Županija provodi u partnerstvu s općinama je oko 74,5 milijuna kuna, dok je još 4,5 milijuna kuna vrijedno opremanje dvorana.

Navedene općine ove će godine dobiti nove, moderne, potpuno opremljene sportske dvorane koje će podići standard cijelog obrazovnog sustava na višu razinu, izuzev dvorane u Kalinovcu, koja je nekoliko godina čekala svoj dovršetak, sve su one građene od temelja do krova.

Radovi na dvorani u općini Sveti Petar Orehovec su dovršeni, kao i radovi na dvoranama u Svetom Ivanu Žabnom i Kalinovcu, dok se dovršetak radova u dvoranama u općinama Rasinja i Kloštar Podravski očekuje u drugoj polovici godine.

dvorana zabno

Županija i općine su na taj način zajedničkim snagama osigurale bolje uvjete školovanja za učenike i nastavnike, ali i veću kvalitetu života svih mještana koji će koristiti dvorane za aktivnosti u društvenom životu, gdje je potrebno posebno izdvojiti revitalizaciju sporta. Značajan je to doprinos daljnjem razvoju općina, a zasigurno će pomoći i pozitivnijim demografskim pokazateljima, odnosno ostanku mladih obitelji na području županije.